enyxynematryx

สิบตาเห็นไม่เท่าหูคลำ 6: epilog

leave a comment »

หนังของมาร์เท็ลยังเป็นการค้นหาสัจธรรมชั่วแล่นผ่านการกลั่นกรองประสบการณ์ จากเกณฑ์วัดคุณค่าความหมายทั้งหลายทั้งปวงและภูมิปัญญา ไม่มีเสียหรอกที่คนดูจะรู้สึกคว้าน้ำเหลวจากงานเหล่านี้

เช่นเดียวกับแนวคิดของแรนดี โธม งานของปัญญาชนภาพยนตร์มักหวนไห้ถึงสิ่งอื่น เฝ้ารอโอกาสทองที่คนทำหนังสายภาพ-เสียงขนานแท้หยิบยื่นให้ งานชิ้นนี้กับการวิเคราะห์การใช้เสียงตามแนวอิตถีนิยมคือการเน้นถึงหนทางในการพลิกแพลงเสียงมารับใช้อิตถีนิยมและตกเป็นเบี้ยล่างของภาพกู่ก้องฟ้องความหลงตัวของภาพ ตามขอบเขตที่พัฒนาโดยเอมี ลอว์เรนซ์(Amy Lawrence) ดังที่กีธา รามานาธาน(Geetha Ramanathan)มองว่า:
ความเหนือกว่าของภาพหมู่ญาณวิทยาตะวันตก(Western epistemologies) เช่นที่ลุส อิริการาย(Luce Irigaray) ขนานนามว่าความคุ้มค่าจากการจำกัดกรอบดลใจให้ยกฐานะของภาพขึ้นเป็นสถาบันสถิต ณ ศูนย์กลางของหนังและเสือกใสหนทางหาความรู้อื่นๆ ไปให้พ้นๆ

งานเขียนมุ่งสร้างความเข้าใจในภาพรวมที่กินความกว้างกว่าเรื่องของเสียงหรือภาพ ดังที่บทวิเคราะห์เน้นชี้ ขนบการสร้างงานในแบบ ใช้เสียงเป็นแม่บท ชวนให้เราฉุกคิด ไม่ว่าใครก็ไม่อาจสะกดกลั้นการถกเถียงถึงความพิลึกในการใช้เสียงและวางกรอบภาพในงานของเธอ มาร์เท็ลและเพื่อพ้องในขบวนการคนทำหนังคลื่นลูกใหม่แห่งอาร์เจนตินามองว่าเสียงมีสารัตถะในตัวเอง แม้ไม่ถึงขั้นเป็นจุดหมายสูงสุดในการสร้างงาน การฟังคือลำดับขั้นแรกของความคิดรวบยอดในการสร้างบทหนัง แต่เธอก้าวล้ำระห่ำยิ่งกว่าเพื่อนร่วมขบวนการเพศชาย กับการมองว่าการได้ยินคือความรู้ เสียงเป็นหนทางไปสู่การสร้างตัวตนและความเข้าใจ จำเดิมเสียงมักข้องแวะกับความไร้เหตุผลและอารมณ์(เห็นได้ชัดจากดนตรี) และปรากฏในหนังเพื่อถ่ายทอดความเป็นไปเบื้องลึกสู่เบื้องนอก มาร์เท็ลกลับเทิดทูนเสียงเป็นดังการให้เหตุผล การฟังมีบทบาททัดเทียมการเห็นในการสร้างความกระจ่าง และการก่อร่างสร้างตัวเราในโลก

การตระหนักถึงความสำคัญของเสียงให้ ผลลัพธอันน่าประหลาดใจต่อการตระหนักต่อความสำคัญของเสียงแฝงฝังอยู่กับรสชาติทางปัญญา หนังของเธอเน้นถึงการถ่ายเทแทรกผสานระหว่างการได้ยิน การเห็น สัมผัส และกลิ่น สยายความปรารถนาและสงวนไว้เฉพาะตัวของภาวะภายในตามแนวทางอิตถีนิยม ลามปามไปถึงประเด็นทางสังคมที่ขยายไปถึงชนชั้นและอำนาจ แต่ก็ไม่ได้ชี้ถูกผิด มาร์เท็ลเพียงแต่เยี่ยมเยือนและเยี่ยมหน้าเฝ้ามอง La ciénaga และ La nina santa ไม่ได้เอาเป็นเอาตายกับอิตถีศาสตร์อย่างที่คาด ตรงกันข้ามกลับเป็นการปฏิเสธการใช้ภาพและเสียงเพื่อสร้างเพศสภาพและช่วงชั้นการกดขี่ สาธยายอย่างแผ่วเบาถึงหนทางอื่นๆ สารพัดในการมองและฟัง

แปลจาก

Russell, D. Lucrecia Martel — “a decidedly polyphonic cinema”. Jump Cut, No. 50, spring 2008. 

http://www.ejumpcut.org/archive/jc50.2008/LMartelAudio/text.html

 

 

Advertisements

Written by enyxynematryx

March 21, 2016 at 8:20 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: