enyxynematryx

เกรียนคีสลอฟสกี(Krzysztof Kieślowski Series)

leave a comment »

เกรียนคีสลอฟสกี 1 (Krzysztof Kieślowski series 1):  ปากถ้ำเพลโต

kieslowski-001แทนที่จะจบคาบเหตุการณ์ คีสลอฟสกีกลับดึงกล้องไปจับปฏิบัติการดื้อแพ่งกับความตายของกิ่งไม้ขณะมันเหยียดลำกิ่งกลับเข้ารูปทรงปกติช้า ๆ การมองภาพดังกล่าวด้วยแว่นปกติและมุ่งขูดหาสัญลักษณ์อาจกลายเป็นเส้นผมบังภูเขาแห่งพลังแท้จริงของภาพ จริงอยู่ภาพดังกล่าวบรรจุนัยยะของความตาย อุปสรรคเอาไว้และพฤติกรรมของกิ่งไม้เดนตายก็ถือเป็นสัญศาสตร์แทนอนิจลักษณะของมรณกรรม(อันเป็นการบอกใบ้ว่าอันเดรสก็ดวงแข็งไม่แพ้กัน) แต่ด้วยความสุขุมของคีสลอฟสกีบวกกับการจับภาพในระยะใกล้ของกล้องกลับปลุกเสกภาพเหตุการณ์ขณะกิ่งไม้ดิ้นเถือกเอาชีวิตรอดจนกลายเป็นห้วงคำนึงแห่งรสสัมผัสของคนดูขึ้นมาได้ ภาพดังกล่าวจึงไม่ได้เล่าเฉพาะความดื้อด้าน(ในแง่สัญศาสตร์)แต่อาจเลยไปถึงวิญญาณขบถในระดับกมลสันดานอันยากจะสร้างความกระจ่าง | อ่านทั้งหมด

เกรียนคีสลอฟสกี 2 (Krzysztof Kieślowski series 2):
เก่งมาจากไหนคีสลอฟสกียังแพ้ภัยอุทกภัยในดวงตา

kieslowski-002คีสลอฟสกีเริ่มทำงานการกำกับจากสารคดีด้วยเล็งเห็นถึงพลังในการถ่ายทอดเรื่องราวของคนและสังคมได้อย่างถึงรากถึงโคน แต่แล้วเพราะความหวั่นไหวจากการตั้งข้อปรารภกับตัวเองถึงสิทธิของผู้กำกับในการก้าวล่วงเข้าไปล้วงลึกความรันทดจากพื้นที่ปิดลับของเหตุการณ์มาไขในที่แจ้ง ความไม่ชัดเจนในบรรทัดฐานอาจส่งผลให้การนำเสนองานในรูปสารคดีอาจกลายเป็นการลุแก่อำนาจความเป็นสื่อจนกลายเป็นการทำอนาจารบุคคลเจ้าของเรื่องหรือประจานตัวเรื่องไป เพื่อตรวจสอบความชอบธรรมแห่งสิทธิของผู้กำกับคีสลอฟสกีได้ตั้งสมมติฐานที่อาจเรียกว่า”ภูมิแพ้อุทกภัยในดวงตา”ขึ้นมา | อ่านทั้งหมด

เกรียนคีสลอฟสกี 3(Krzysztof Kieślowski series 3):  ในโลกทุพภิกขภัยทางปัญญา

decalog5-001การอยู่ในโลกอันปราศจากนิยามหรือจุดสังเกตนั้นสุดแสนขมขื่น ใครไม่เคยต้องหมกตัวอยู่ในโลกพิการก็คงไม่มีทางเข้าใจ เหมือนกับการครองตนโดยปราศจากตัวตน ลองนึกดูง่าย ๆ แล้วกันว่าจะเป็นอย่างไร หากทุกอย่างเหมือนกันไปหมด ไร้จุดสังเกต ปราศจากข้อบ่งชี้ ไม่ว่าจะหันไปทางไหน จะเป็นเครื่องจักรการโฆษณาชวนเชื่อ มอมเมา ก็ดี หรือสิ่งใดก็ตามที่ผูกขาดกระบวนการจัดระเบียบโลกเพื่อปลุกปั่นมโนคติสวยหรูในเชิงทฤษฎีก็ตาม เอาเข้าจริงมักเข้าอีหรอบเดียวกัน คุณจะรู้สึกว่ามีปืนจ่อกบาลคุณอยู่ตลอดเวลา เราศรัทธาในคติปิตุลาธิปไตย ความเสมอภาค และความยุติธรรม แต่ในความเป็นจริงโลกไม่เคยมีสามสิ่งนี้ | อ่านทั้งหมด


Advertisements

Written by enyxynematryx

October 25, 2003 at 4:06 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s